Strona główna

Jest wiele placówek pomagających w resocjalizacji nieletnich osób. Jednym z takich miejsc jest zakład poprawczy. Są zakłady resocjalizacyjne o charakterze otwartym lub zamkniętym. Te pierwsze skupiają się na doraźnej pomocy, z kolei zakłady zamknięte zapewniają całodobową opiekę wszystkim osobom w nich przebywającym. W takiej zamkniętej placówce znajduje się internat przeznaczony do pobytu zwykle kilkunastu osób. Osoby przebywające w zakładzie mają zapewnioną całodobową opiekę. Tutaj spędzają większą część swojego dnia – chodzą do szkoły, na zajęcia dodatkowe, spożywają posiłki i wreszcie spędzają czas wolny. W zakładzie poprawczym pracują tylko wykwalifikowane osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Trzeba podkreślić, że nie jest to łatwa praca, gdyż wymaga wielu poświęceń. Młodzież przebywająca w zakładzie nie ma łatwego charakteru, często jest zbuntowana, sprawia problemy wychowawcze, bardzo często ma na koncie ciężkie przestępstwa. Trzeba wiedzieć jak dotrzeć do takiego człowieka, co zrobić, żeby zdobyć jego zaufanie i wreszcie pomóc mu uporać się z jego problemami i wejść w dorosłe życie. Bardzo ważne jest takie pokierowanie młodym człowiekiem, by po wyjściu z placówki nie wrócił na złą drogę, by umiał sobie radzić z problemami, które spotykają przecież każdego w codziennym życiu. Główną funkcją zakładu poprawczego i zadaniem opiekunów w nim pracujących jest resocjalizacja młodych osób przebywających w placówce.

Jest to młodzież, do której trudno dotrzeć, z którą trudno jest nawiązać nić porozumienia. Niemniej jednak nie jest to niemożliwe, a wykwalifikowani i doświadczeni opiekunowie posiadający odpowiednie wykształcenie wiedzą jak to zrobić. Żeby pracować w instytucji jaką jest zakład poprawczy jako opiekun, trzeba spełnić szereg wymagań, z których najważniejsze jest wykształcenie. Do pracy wychowawcy zatrudniane są jedynie osoby posiadające wyższe wykształcenie na kierunku resocjalizacja, pedagogika lub psychologia. Oprócz tego mile widziane jest doświadczenie zawodowe i dodatkowe kursy (np. pierwszej pomocy) lub studia podyplomowe.

Jednak nie każdy, kto skończył tego rodzaju uczelnię, nadaje się do tej pracy. Żeby sprostać trudom codziennej pracy, potrzebne są odpowiednie cechy charakteru. Do zakładu poprawczego trafiają nieletni skazani przez sąd. Są wśród nich zarówno ci, którzy dopuścili się ciężkich przestępstw, jak i młodzież, która została tu umieszczona, np. z powodu wagarowania.