Nauka

Placówka resocjalizacyjna o charakterze zamkniętym musi zapewnić swoim podopiecznym możliwość edukacji. Z tego powodu w obrębie takiego zakładu funkcjonują różnego rodzaju szkoły. Zwykle jest to gimnazjum i szkoła zawodowa – wszystko zależy od wieku młodzieży, dla której dana instytucja jest przeznaczona. Szkoły znajdujące się tutaj nie różnią się prawie niczym od tych, do których uczęszcza większość młodych ludzi. Szkoły zawodowe kształcą na wybranych kilku kierunkach i zapewniają nie tylko zdobycie odpowiedniej wiedzy teoretycznej, ale także praktycznej. Szkoła taka – jak sama nazwa wskazuje, uczy zawodu, czyli konkretnych i praktycznych umiejętności. Każda zawodówka posiada swój warsztat, w którym uczniowie mogą nie tylko zdobywać, ale też rozwijać swoje umiejętności.

W szkole zawodowej znajdującej się na terenie zakładu poprawczego funkcjonuje kilka klas o różnych profilach. Nauczyć się w nich można różnorakich zawodów, począwszy od stolarstwa, poprzez fryzjerstwo, a na kosmetyce kończąc. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy znaleźć mogą profil, który ich najbardziej interesuje. Gimnazjum również posiada kilka klas o różnych profilach. Zdobycie odpowiedniego wykształcenia jest niezwykle ważne w procesie resocjalizacyjnym.

Na świadectwie szkolnym nie ma żadnej informacji o tym, gdzie znajduje się szkoła i jest to bardzo istotne, gdyż dzięki temu młodemu człowiekowi łatwiej jest znaleźć pracę. Niestety dosyć dużym zagrożeniem jest powrót takiego człowieka do rodzinnego domu, do środowiska, które sprowadziło go na złą drogę. Tylko nielicznym udaje się usamodzielnić i zaczynają prowadzić normalne życie z dala od przestępczości. Edukacja jest jednym z tych elementów, który znacząco przyczynia się do takiego stanu rzeczy. Pomaga w zdobyciu pracy, która z kolei pozwala na usamodzielnienie się i oderwanie od dotychczasowego życia.