Kultura

Osoby przebywające w zamkniętym zakładzie poprawczym nie są całkowicie odizolowane od świata zewnętrznego. Zresztą taka izolacja nie doprowadziłaby do niczego dobrego i jedynie zaszkodziła w resocjalizacji. Co jakiś czas organizowane są wyjścia do kina czy muzeum albo wycieczki w jakieś atrakcyjne miejsce. W takich dodatkowych zajęciach mogą uczestniczyć jedynie wychowankowie, którzy poprawnie się zachowują.

Są one dla nich nagrodą, która mobilizuje do dobrego zachowania. Takie wyjścia i wycieczki są niezwykle ważne w procesie resocjalizacyjnym. Umożliwiają sprawdzenie jak dana osoba radzi sobie poza zakładem.

Są też rozrywką dla młodzieży i mobilizują do dobrego zachowania. W znaczący sposób przyczyniają się do wzrosty pozytywnych zachowań.